Stari bosanski gradovi

Stari bosanski gradovi

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Iz vremena bosanske samostalnosti doprlo je do naših dana više listina naših vladara i feu­dalne gospode, zatim više hiljada stećaka, koja stotina razvalina gradova i utvrđenih dvorova vlastele. I to je, uglavnom, sva naša baština iz srednjeg vijeka. Kulturni su spomenici iz turskog perioda bosanske prošlosti raznovrsniji. I njih ima lijep broj. Svi se ti spomenici danas marljivo proučavaju i sistematski obrađuju, uglav­nom, u tri naša naučna zavoda: u Zemaljskom mu­zeju, u Zavodu za zaštitu spomenika kulture i u Orijentalnom institutu.
Stari bosanski gradovi