Šta se skriva u fotografijama?

Šta se skriva u fotografijama?

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Šta se skriva u fotografijama?
Sadržaj:
- Uvod u digitalnu forenziku slike
- Detekcija izmjena na slikama
- Skrivanje sadržaja u sliku
- Šifriranje sadržaja slike
- Zaštita sadržaja slike
- Zaključak
Šta se skriva u fotografijama?