Sretni vladar

Sretni vladar

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Visoko iznad grada na visoku stupu stajao je kip sretnoga vladara. Bio je sav pozlaćen tankim listićima čistoga zlata, oči su mu bile dva sjajna safira, a krupan crven rubin sjao mu na balčaku.

I zaista su mu se jako divili. - Krasan je kao vjetrokaz - primijeti jedan gradski vijećnik koji je želio steći slavu da ima umjetničkoga ukusa - samo nije nipošto tako koristan - nadoveže, jer se je pobojao da ga svijet ne bi smatrao nepraktičnim, a to on zaista nije bio.
Sretni vladar