Srednjovijekovna Bosna


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Valja priznati da prikaz političkog života neke države u srednjem vijeku nije tako težak zadatak, pogotovo kad se proučavanju problema pristupa s dobrim poznavanjem teorije i s još boljim izvornog materijala.

Čini mi se također da smijemo zahtijevati od svakoga medijevista da oslobođen tereta sadašnjosti uđe u ispitivanje prošlosti, posebno ako je ta prošlost opterećena nekim političkim okovima.
Srednjovijekovna Bosna