Srebrenica kroz minula stoljeća - knjiga 5

Srebrenica kroz minula stoljeća - knjiga 5

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

U ovoj, petoj knjizi, nalazi se sedam radova strukturiranih tako da slijede već „uhodanu” formu Edicije. U prvom, najobimnijem dijelu knjige, nalaze se četiri originalna naučna rada i to: Duhovno-vjerske prilike u Srebrenici i okolini, autora Edina Mutapčića; zatim slijede dva rada autora Adiba Đozića i Rusmira Djedovića − Musala, Varoš i Ciganluk u gradu Srebrenici krajem 19 stoljeća i rad Naselja Orahovica, Viogor i Buće krajem 19. stoljeća.Četvrti rad ovog dijela knjige je Naselje Sućeska: Društveno-historijske i demografske crtice kontinuiteta življenja, autora Nusreta Hodžića. U drugom dijelu knjige kao prilog objavljujemo rad Srebrenik kraj Serbrenice, autora Mihajla J. Diničića objavljen 1934., u izdanju Srpske kraljevske akademije. U prvobitno objavljenom tekstu 1934. godine Diničić nije prevodio navedene izvore sa latinskoga jezika. Mi smo to, kao pomoć našim čitaocima, radi boljeg razumijevanja teksta, sada uradili.
Srebrenica kroz minula stoljeća - knjiga 5