Srebrenica kroz minula stoljeća - knjiga 3

Srebrenica kroz minula stoljeća - knjiga 3

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Poštovani čitaoci, zadovoljstvo nam je da poslije izlaska dviju knjiga Srebrenica kroz minula stoljeća edicije pod nazivom „Monumenta Srebrenica“ predstavimo i njenu treću knjigu. Naravno, izdavanje prethodnih knjiga zahtjevalo je od Redakcionog odbora edicije i izdavača, a ponajviše autora radova, značajne napore. Navedeno se odnosi i na autore istraživačkih radova u knjizi br. 3 edicije „Monumenta Srebrenica“, pa im se posebno zahvaljujemo.

Struktura ove knjige slijedi već „uhodanu“ strukturu iz prethodnih dviju knjiga. U prvom, najobimnijem dijelu, nalazi se više naučnih radova i priloga sa tematikom u vezi s područjem Srebrenice i srednjeg bosanskog Podrinja. U ostala dva dijela i ovom prilikom nudimo vam jedan rad o Srebrenici i presudu Suda Bosne i Hercegovine Miloradu Trbiću za zločin genocida počinjen u ratu protiv bosanskohercegovačkog društva i države 1992–1995. godine.

Kako smo i najavili u Uvodu prve knjige edicije „Monumenta Srebrenica“, ovim projektom se proučava historija i sadašnjost Srebrenice i njezine okolice. Pri tome pod pojmom okolica Srebrenice podrazumijevamo srednje bosansko Podrinje koje danas obuhvata više općina. Zbog toga, radovi u ovoj knjizi obuhvataju široki prostor od Žepe i naselja Luke na jugu, preko grada Srebrenice i njene okolice (naselje Radovčići), pa do Konjević Polja na sjeveru.
Srebrenica kroz minula stoljeća - knjiga 3