Spolne bolesti

Spolne bolesti

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas u svijetu. Nema sumnje da su spolne bolesti najrasprostranjenije zarazne bolesti na zapadu, nakon {to se uspjela savladati veæina ostalih zaraznih bolesti. Spolne bolesti pojavile su se kao veoma opasne zarazne bolesti.U poznatom medicinskom priru~niku Merk Manual (13 izdanje 1977.) stoji:
“Spolne bolesti su najrasprostranjenije zarazne bolesti danas u svijetu. Od prije dvije decenije svake se godine pove}ava broj oboljelih. Me|unarodna organizacija za zdravstvo (WHO) procjenjuje da svake godine 250 miliona osoba oboli od gonoreje (tripera). Isto tako WHO procjenjuje da godi{nje oboli 50 miliona od sifilisa. Atlanta centar za borbu protiv zaraznih bolesti iz pokrajine D`ord`ija u SAD procjenjuje da u SAD svake godine oboli tri miliona osoba od gonoreje, a od sifilisa 400 000.”
Spolne bolesti