Ponornica


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Muftija je davno bio napustio našu kasabu, sjedište muftiluka bilo mu je u nedalekom velikom šeheru, ali je svakog ljeta dolazio u rodni kraj - da li zbog one njegove potmule lavine što je u njemu stalno kuhala, da li radi lovova, da li prosto zato što ga nešto još u djetinjstvu osudilo na to, ne znam ni sad.
Jednog dana, pošto sam završio vjersku srednju školu sa odlicnim uspjehom, metnuvši mi ruku na rame, reče Djedu: "Ovoga ćemo u Al-Azhar, sunce vjere i mudrosti. Valjaće nam to više nego svi i tvoji i moji citluci i begluci."
Ponornica