Šišmiši donjeg toka rijeke Neretve

Šišmiši donjeg toka rijeke Neretve

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Kreiranje brošure Šišmiši i publikacije o projektu koja će biti štampana nakon završetka aktivnosti na projektu Brošura je obuhvatila informacije o ekolgiji šišmiša, ugroženosti i načinima zaštite i distribuirana svim stranama zainteresiranim za projekat i istraživanje u sklopu projekta, te školama i drugim zainteresiranim za vrijeme javnih događanja (Međunarodna noć šišmiša, Noć istraživača, Susreti speleologa BiH)
Međunarodna noć šišmiša je manifestacija koju svake godine organizira EUROBATS u više od 30 zemalja Međutim, ova manifestacija nikada nije bila organizrana u BiH
Šišmiši donjeg toka rijeke Neretve