Šišmiš

Šišmiš

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Kad neko danas spomene šišmiša većina ljudi pomisli na šišmiše prikazane kao krvoločne nemani u filmovima o grofu Drakuli ili na praznovjericu kako se šišmiš upliće u kosu. Rezultat je to medija i senzacionalističkih natpisa po novinama kojima je jedini cilj povećanje tiraža. Narodna tradicija u mnogim našim krajevima u šišmišima vidi blagoslovena bića, a kuće koje nastanjuju blagoslovene kuće. Općenito je vjerovanje da šišmiše ne treba na bilo koji način uznemiravati ili povrijeđivati.svijetu danas postoji oko 5500 vrsta sisara. Od toga, više od 1200 su šišmiši.
Šišmiš