Rusi na Marsu

Rusi na Marsu

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Оvako je nakada zamišljan povratak kosmičkog broda sa Marsa. Brod ide repom nadole i koči uz pomoć sistema padobrana, smeštenih u nosu. Brod je osvetljen sistemom reflektora, poređanih oko mesta za ateriranje. U prvom planu je radioteleskop, kojim je održavana veza sa brodom prilikom prizemljenja.
Rusi na Marsu