Robinzon Kruso

Robinzon Kruso

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Zovu me obično Robinzon Kruso i vjeruju da je to moje ime i prezime. Ali nije tako. Robinzon je porodi čno ime moje majke, a Kruso moga oca.
Ali tako su me prozvali po obi čaju u našoj porodici, i pod tim ću imenom,nema sumnje, ostati poznat svima ne samo do kraja svoga života nego i docnije, u uspomeni onih koji budu čitali ovaj opis mojih neobi čnih pustolovina.

Rođen sam godine 1632. Moja dva starija brata umrla su rano. Jedan je bio vojnik i poginuo je u ratu, a drugi, mornar, otplovio je jednoga dana iviše se nije vratio.
Robinzon Kruso