Rječnik geoloških pojmova


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Rječnik geoloških pojmova. je nauka koja se bavi proučavanjem planete zemlje, stijena i minerala koje je tvore te procesa koji je mijenjaju. Geologija nam daje uvid u historiju Zemlje dajući dokaze za tektoniku ploča, evolucionu historiju, i klimu kakva je vladala u prošlosti. Geologija je važno za istraživanja minerala i njihovu eksploataciju, vodene resurese, razumijevanje prirodnih nesreća u opsasnosti, te za pobliže proučavanje klimatskih promjena. Geologija je najbitnija u geotehničkim naukama i jedna je od glavnih nauka.
Rječnik geoloških pojmova