Recepti za upravljanje projektnim ciklusom

Recepti za upravljanje projektnim ciklusom

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Bilo da se radi o projektima financiranim od vladinih ili nevladinih institucija i agen-cija, od poduzeća, ili pojedinaca, da bismo ih kvalitetno provodili korisno je pozna-vanje jedne posebne metodologije koja je poznata pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom (skraćeno UPC). UPC je proces koji obuhvaća više detaljno razrađenih faza i koraka u razvoju i provođenju projekata
Recepti za upravljanje projektnim ciklusom