Razvojna psihologija


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

1. Uvod u razvojnu psihologiju; razvojna periodizacija
2. Metode istraživanja u razvojnoj psihologiji
3. Razvojne teorije: Psihoanalitičke, Biheviorističke, Kogntivističke, Teorijasocijalnog učenja, Etološke i Ekološke
4. Biološki i okolinski čimbenici razvoja i njihov interakcijski učinak
5. Prenatalni razvoj, porod i stanje novorođenčeta
6. Tjelesni rasti motorički razvoj predškolskog djeteta
7. Osjetilno - perceptivni razvoj predškolskog djeteta
8. Razvoj govora predškolskog djeteta
9. Emocionalni razvoj: rana interakcija, socijalizacija i razvoj osnovnih emocija
10. Razvoj privrženosti u ranom djetinjstvu i predškolskom periodu
11. Ličnost: individualne razlike predškolske djece
12. Kognitivni razvoj i inteligencija predškolskog djeteta
13. Razvoj pojma o sebi i samoregulacija u predškolskoj dobi
14. Moralni razvoj, prosocijalno ponašanje i agresivnost predškolskog djeteta
15. Razvoj rodnihuloga u predškolskoj dobi
16. Odnosi s vršnjacima u predškolskoj dobi
17. Uloga igre i dječjeg crteža u razvoju predškolskog djeteta
18. Obitelj i razvoj predškolskog djeteta, te stilovi roditeljstva
19. Loše postupanje prema djetetu u obitelji
20. Kontekst razvoja: vrtić i mediji
21. Optimalni psihološki uvjeti za razvoj predškolskog djeteta
Razvojna psihologija