Pukovnik Saber

Pukovnik Saber

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

— Gle! evo opet one stare kabanice! Ovaj se uzvik ote jednome od onih pisara što ih po kancelarijama zovu trčkarala, a koji je toga časa grizao s vrlo dobrim apetitom parče hleba;izvadio je iz njega malo sredine, napravio lopticu i, kikoćući se, bacio je kroz mali otvor prozora na koji se oslanjao. Dobro hitnuta, loptica je odskočila do visine okna, pošto je udarila u šešir nepoznatoga čoveka koji je prolazio dvorištem jedne kuće u Ulici Vivjen, u kojoj je stanovao gospodin Dervil,advokat.
— Čujte, Simonene, ne terajte šegu s ljudima, da vas ne izbacim napolje. Svaki klijent je čovek, ma koliko bio siromah, do đavola! — reče glavni pisar prekidajući sabiranje nekog računa izdataka.
Pukovnik Saber