Promocija biciklizma u Hrvatskoj


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Ovaj dokument predstavlja završni izvještaj europskoga biciklističkog projekta PRESTO i daje kratak pregled glavnih postignuća i preporuka iz 33-mjesečnog iskustva i praktičnog znanja u razvijanju kulture vožnje biciklom u pet europskih gradova: Bremenu, Grenobleu, Tczewu, Veneciji i Zagrebu; to su gradovi s različitim uvjetima za vožnju biciklom, udjelima putovanja biciklom u ukupnom broju dnevnih putovanja (modalna ili načinska raspodjela), zatečenim stanjem i lokalnim izazovima.
Promocija biciklizma u Hrvatskoj