Prihvatanje Islama kao religije koja nas približava Bogu

Prihvatanje Islama kao religije koja nas približava Bogu

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Islam je, doista, vjera koja povezuje ljudska bića direktno sa Gospodarom preko vjerovanja u tevhid Stvoritelja i preko raznih vrsta ibadeta. Takva jedinstvena povezanost uliva smiraj i spokoj u osobu, i čini čovjeka sretnim.Ona obuhvata ljubav, strah, nadu i potčinjenostSvemogućem Gospodaru Allahu.
Prihvatanje Islama kao religije koja nas približava Bogu