Prehrana u trudnoći


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Pravilna prehrana tijekom trudnoće od osobitog je značaja za majku i dijete. Namirnice koje koristimo tijekom trudnoće treba prilagoditi rastu i razvoju djeteta i njegovim specifičnim potrebama. Stoga osobitu pažnju treba posvetiti količini i kvalitetihrane koju trudnica konzumira.
Jedno od prvih pitanja koje mlada buduća majka sebi postavlja je koliko bi tijekom trudnoće trebalo dobiti na težini? Normalan prirast težine za vrijeme cijele trudnoće trebao bi iznositi od 10 - 12 kg. Od toga 9 kg otpada na prirast težine fetusa, plodne vode, posteljice, gravidne maternice i vodu koja se u manjoj mjeri akumulira u organizmu svake trudnice.
Prehrana u trudnoći