Pisanje prijedloga projekata

Pisanje prijedloga projekata

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

- Četiri glavne aktivnosti projekta
- Šta je socijalna inkluzija djece sa poteškoćama u razvoju
- Šta je inkluzivno obrazovanje
- Šta su poteškoće u razvoju
- Šta je specijalno obrazovanje
- Prava djece sa poteškoćama
- Šta je prijedlog projekta
- Smišljanje projekta
- Prijedlog projekta
- Šta je prijedlog projekta/projektna aplikacija?
- Naslovna stranica
- Naziv projekta
- Sažetak
- Mjesto i vrijeme trajanja projekta
- Izjava o problemu/potrebi (maksimalno 1 stranica)
- Ciljevi i podciljevi
- Indikatori
- Korisnici/e
- Očekivani rezultati
- Plan aktivnosti
- Budžet
- Odnosi sa javnošću/odnosi sa medijima
- Šta obuhvata PR
- Vrste javnosti
- Da li ste i kako iskoristili najmoćniji alat - medije
- Greške u odnosima sa medijima
- Konferencija za novinare
Pisanje prijedloga projekata