Povijest starog Rima

Povijest starog Rima

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Književni spomenici iz rimskog doba, koji su nam sačuvani većim dijelom u srednjovjekovnim rukopisima, glavni su izvori za povijest starog Rima. U novo i najnovije vrijeme pozornost je usmjerena na ispitivanje arheoloških podataka, kao i natpisa, novca i papirusa. Proučavanje izvora za rimsku povijest, koje daje klasifikaciju izvora za rimsku povijest i koje sebi stavlja u zadatak da sistematizira metode za njihovu interpretaciju, predstavlja posebnu disciplinu, bez čijeg poznavanja nije moguće znanstveno proučavati povijest starog !ima.
Povijest starog Rima