Ponašanje u slučaju prirodnih ili drugih nesreća

Ponašanje u slučaju prirodnih ili drugih nesreća

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Porodični priručnik za ponašanje u slučaju prirodnih ili drugij nesreća.
Priručnik je izrađen s namjerom da na jednostavan i pristupačan način pruži osnovna uputstva za ponašanje stanovništva u slučaju prirodnih ili drugih nesreća. Posebno je važno preventivno djelovati, odnosno izvršiti pripreme prije nego što se nesreća desi kako bi njene štetne posljedice po živote ljudi i materijalna dobra bile svedene na najmanju moguću mjeru.
Svakodnevno u Bosni i Hercegovini ljudi idu na posao, prate djecu u školu, idu u kupovinu, na godišnji odmor ili obavljaju druge svakodnevne obaveze, ali se često desi da se ta rutina drastično mijenja zbog prirodnih ili drugih nesreća i različitih utjecaja. To su situacije kada shvatamo koliko smo mi i naša okolina ranjivi. Nesreće se mogu dogoditi svakodnevno i bez ikakve najave. Pripravnost za nesreće je individualna, ali predstavlja i odgovornost svake porodice. Kada se desi prirodna ili druga nesreća kasno je za poduzimanje preventivnih mjera. Nije moguće naučiti kako ugasiti požar ili odgovoriti na nesreću kada je vatra već tu ili kada je neko već povrijeđen. Moguće je odgovoriti na pravi način samo ako smo već pripremljeni za takav događaj.
SADRŽAJ
- Uvodna riječ
- Požari u domaćinstvima
- Šumski požari
- Poplave
- Spašavanje i rad na vodi – rijeke i jezera
- Klizišta i odroni
- Zemljotres
- Tehničko-tehnološke opasnosti
- Opasnosti od gasa
- Nuklearne i radiološke nesreće
- Ekstremni vremenski uslovi
- Epidemija zarazne bolesti
- Neeksplodirana ubojna sredstva – NUS
- Saobraćajne nesreće
- Završna riječ
Ponašanje u slučaju prirodnih ili drugih nesreća