Pisma iz mog mlina

Pisma iz mog mlina

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Pred Honorata Grapazija, javnoga bilježnika u Pamperigousteu, pristupio je gospodin Gaspard Mitifio, suprug Vivette Cornille, krčmar i žitelj Cigalieresa, koji izjavljuje da je prodao i prenio u vlasništvo, pravno i stvarno bez ikakvih dugova, povlastica i hipoteka, ovdje nazočnomu gospodinu Alphonseu Daudetu, pjesniku iz Pariza, jedan mlin — vjetrenjaču, koji se nalazi u dolini Rhone, u srcu Provanse, na jednom obronku, obraslu zelenim borovima i hrastovima; premda je mlin već više od dvadeset godina napušten i neupotrebljiv za mljevenje, što se vidi po divljoj lozi, mahovini, ružmarinu i drugim divljim biljkama koje sežu do navrh krila.
Pisma iz mog mlina