Pećinski biodiverzitet


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Za razliku od površinskih staništa koja su vrlo promjenjiva, pećinska staništa su relativno konstantna po uslovima koji tamo vladaju. To je svijet potpunom mraku, sa stalnom temperaturom i visokom vlažnošću. Životinje koje žive u pećinama, ne samo da se moraju prilagoditi tim uslovima, već moraju živjeti u okruženju u kojem nema mnogo izvora hrane.
Pećinski biodiverzitet