Priručnik iz malinarstva

Priručnik iz malinarstva

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Izazov je onaj pojam koji najočitije prikazuje što se događa i što će se događati s maslinarstvom u Herce-govini. Svojevrsni bi novi početak maslinarstva kod nas trebao biti i jest izazov. Izazov se krije u tome da Hercegovina zajedno s maslinom može ponuditi dosta toga suvremenoj Europi i svijetu. Naime, stvar je u jednostavnosti. Dok Europa i svijet pati od zagađenosti (kontaminiranosti) tla, voda itd., mi smo imali sreću, zbog okolnosti u ne tako davnoj nam prošlosti, što obilujemo nezagađenim tlima i vodama. Nai-zgled, to je razlog određene nerazvijenosti naspram njih. Ali, tu se upravo, danas, za Hercegovinu nalazi prilika za razvoj maslinarstva kao agroturističke djelatnosti, ponude Hercegovine Europi i svijetu u do-bru, koje se može dokazati sa zemljopisnim podrijetlom i, samim tim, određenom kvalitetom kroz orga-noleptička svojstva masline kao konzumne i biljke uljarice. Hercegovina se, gledano zemljopisno, nalazi u sjevernomu rubnom dijelu Mediterana i poradi svoje specifi čne klime, ima idealne uvijete za uzgoj ove kulture. Kao takva, danas-sutra može poraditi na „brendiranju“ (stvaranje trgovačkoga znaka proizvoda) maslinova ulja, koje u svijetu postaje sve cjenjenije kao hrana i kao lijek u preventivi. Ulje, koje ima potvr-du zemljopisnoga podrijetla i proizvedeno je na rubnim dijelovima Mediterana, danas na tržištu postiže dvostruko veću cijenu naspram onoga koje to nema. Takvo ulje ima tipičnu prepoznatljivost okusa i mi-risa vezanoga uz kraj iz kojeg dolazi. Danas, kada smo tek na početku razvoja ove izazovne djelatnosti za Hercegovinu, treba najprije, na samomu početku, ići u ciljanu stratešku proizvodnju ekstra-djevičanskog ulja visoke kakvoće s mogućnošću njegove zaštite u pogledu zemljopisnog podrijetla i mogućnošću upuštanja u ekološku ili konvencionalnu proizvodnju zajedno s mjerodavnim stručnjacima kao voditelji-ma proizvodnje i ljudima, koji su spremni upustiti se u ovaj nemali izazov. To se odnosi na izbor položaja uzgoja, izbora sortne sadnice i njezina zdravstvenog stanja, analize tla, zaštite itd. Navedene su činjenice jako bitne i svaki proizvođač-strateg treba obratiti pozornost na navedeno, jer sama proizvodnja iziskuje strpljivost kroz godine.
Priručnik iz malinarstva