Časopis Pčela broj 4

Časopis Pčela broj 4

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

- Trovanje ščela u Čapljini
- Tema broja: Drača
- Razgovor sa Miljenkom Vasiljem
- Razgovor sa Borasom Kvesićem
- Neonnicotinoid - pesticidi i pčele
- Matična rešetka
- Uloga truta u pčelinjoj zajednici
Časopis Pčela broj 4