Otvoreni pristup

Otvoreni pristup

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Deset godina sam radio puno radno vreme na podsticanju primene otvorenog pristupa (OA - open access) u nauci i visokom obrazovanju. Često sam jednu celovitu poruku svodio na kratka saopštenja, ili pisao dugačke detaljne članke o malim podtemama. Ova knjiga je pokušaj da se postigne nešto između: jezgrovit uvod u osnovno, dovoljno dug da glavne teme obuhvati s optimalnom podrobnošću, a dovoljno kratak da ga pročitaju zauzeti ljudi.

Želim da zauzeti ljudi pročitaju ovu knjigu. OA donosi korist baš svakom, zbog istih razloga zbog kojih i sama istraživanja koriste baš svima. OA to postiže tako što olakšava istraživanja i čini da njihovi rezultati budu široko dostupni i korisni. Od njega imaju koristi istraživači u ulozi čitalaca, jer im pomaže da lociraju i pronađu pot rebne informacije, kao i istraživači u ulozi autora, jer im pomaže da dopru do čitalaca koji mogu da primene, citiraju i nadograđuju njihov rad. OA koristi i onima koji nisu istraživači time što ubrzava istraživanja i brže donosi sva dobra koja zavise od istraživanja, kao što su novi lekovi, korisne tehnologije, rešeni problemi, odluke zasnovane na činjenicama, poboljšane politike i divota spoznaje. Ali, OA može da čini te dobre stvari samo ako ga primenjujemo, a ljudi kojima je najpre namenjen obično su prilično zauzeti. Mislim na same istraživače i kreatore politika u zainteresovanim institucijama, kao što su univerziteti, naučna društva, finansijeri i vlade.
Otvoreni pristup