Otporonost materijala


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Otpornost materijala - Uvod u mehaniku deformabilnog tijela. Opširna knjiga.
Otporonost materijala