Osnovni pojmovi baze podataka


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Baza podataka je organizovan i uređen skup međusobno povezanih podataka. One omogućuju jednostavno „skladištenje“ podataka iste vrste, njihovo jednostavno pretraživanje te jednostavno manipulisanje podacima.
Najjednostavnije rečeno baza podataka je skup organizovanih informacija koje se odnose na određenu temu a koje se jednostavno mogu pregledati, pretraživati,menjati, sortirati, upoređivati.
Osnovni pojmovi baze podataka