Osnove umrežavanja

Osnove umrežavanja

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Računarska tehnologija se naglo razvijala tokom posljednjih dvadeset godina. Računari su skoro preko noći postali stotinama puta brži i više nego dvaput jeftiniji. Računarske mreže su nezamjenjiv dio poslovne infrastrukture i najmanjih preduzeža. Kako ogromne količine podataka preko interneta stižu na vaš radni sto, niko ne može da ospori da je ovo informatičko doba.
Osnove umrežavanja