Osnove programiranja - JavaScript

Osnove programiranja - JavaScript

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Objektno orjentiran skriptni jezik specijalno osmišljen za korištenje pomoću web preglednika da učinili web stranice što dinamičnijim.
Umetnuti JaǀaScript kod u web stranice omogućuje promjenu izgleda web stranice u potpunosti, od promjene boje teksta do promjene padajućih menijai mnogo više.
JavaScript je klijentski jezik, što znači da se akcija događa na klijentovoj (osoba koja pregledava stranicu) strani.
To znači da za izvršavanje koda nije potrebna nikakva serverska tehnologija, odnosno kod JavaScripta se interpretira direkno od strane preglednika.
Ta interakcija preglednika i JaǀaScripta je razlog zašto se JavaScript koristi prilikom detekcija browsera, validacije formi i sl.
Ne opterećuje dodatno server pa je time i korisnički doživljaj neometen čekanjem
Osnove programiranja - JavaScript