Osnove korištenja operativnos sistema Linux


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

- Osnovni pojmovi iz operacijskih sustava
- Unix porodica operacijskih sustava
- Razvoj Linuxa
- Licence
- Distribucije
- Komunikacija s računalom
- Sustav pomoći
- Prikaz sadržaja direktorija
- Naredbe
- Skrivene datoteke
- Direktoriji
- Skripte u bashu
- Pregled naredbi
Osnove korištenja operativnos sistema Linux