Osnove korištenje Linux OS

Osnove korištenje Linux OS

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Naučite osnove korištenja LINUX operativnog sistema.
SADRŽAJ
Osnovni pojmovi iz operacijskih sustava
Unix porodica operacijskih sustava
Razvoj Linuxa
Licence
Distribucije
Komunikacija s računalom
Sustav pomoći
Prikaz sadržaja direktorija
Naredbe
Skrivene datoteke
Direktoriji
Skripte u bashu
Pregled naredbi
Osnove korištenje Linux OS