Osnove fotografije - priručnik za početnike

Osnove fotografije - priručnik za početnike

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Ovaj priručnik od vas neće napraviti profesionalnog fotografa koji će mjesečno zarađivati hilje dolara, ali će vas uvesti u svijet fotografije gdje ćete napraviti svoje prve korake.
Fotografija je privlačna. Čovjek jednostavno voli primati poruke vidom i najvedi dio svih poruka (vidnih, slušnih, pojmovnih, opipnih, okusnih, mirisnih) ipak upam ti ako ih vidi.
Vid je za čovjeka vrlo važno osjetilo; poznata je izreka „Čuvaj to kao oko u glavi“. Fotografija je najpouzdaniji i najprecizniji medij za pohranjivanje vidnih podataka. Ništa na svijetu toliko precizno i vjerno ne prenosi sliku kao fotografija (osim možda filma, ali i film je zapravo sastavljen od fotografija).
Osnove fotografije - priručnik za početnike