Opasnosti depresije


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Obilježje depresije je opasnost po sebe ‐ odnosno, suicid. Depresija predst avlja faktor rizika za suicidalna razmišljanja (postoji mnogo više pokušaja nego samih samo ubistava).Kvalitetna mentalna zdravstvena zaštita može smanjiti rizik, dok programi prevencije samoubistava i direktne telefonske linije moguobezbijediti podršku. Međutim, fokus na samoubistvo i prevenciju istogskreće pažnju s činjenice dadepresija i rezultantna suicidalna razmišljanja/pokušaji samoubistva mogu u situacijama "najgoreg slučaja" predstavljati opasnost po druge.
Opasnosti depresije