Održavanje bicikla - upustvo

Održavanje bicikla - upustvo

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Pravilna upotreba i održavanje vašeg bicikla smanjuju rizik oštećenja bicikla i ozljede vozača.Uputstvo za upotrebu sadrži upozorenja na posljedice nepravilnog održavanja,pregledavanja vašeg bicikla odnosno nepoštivanje savjeta o sigurnoj vožnji.Takoñer su na raspolaganju informacije o radu, sigurnosti i servisu odreñenih dijelova biciklakao na primjer amortizeri ili pedale, te o dodatno kupljenoj opremi kao što su kaciga ili svjetla.
Održavanje bicikla - upustvo