Odabrani eseji i putopisi

Odabrani eseji i putopisi

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

SADRŽAJ:
Baudelaire
Pjesme V. Vidrića
Narodna kultura
Lijepa naša domovino
Umjetnost i nacionalizam
Futurizam
Kod kuće
Kod kuće plaččetvrti
Dva grada
Oko Lobora
Zagreb i Zagrebi
Odabrani eseji i putopisi