Novele

Novele

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Mlada, riđa kuca - mješanac jazavčara i psa pokućara - njuške vrlo slične lisičijoj, trčala je gore-dolje po trotoaru i zabrinuto zirkala na sve strane. Ponekad se zaustavljala i, plačući, podizalačas jednu,čas drugu ozeblu šapu i pokušavala da shvati kako se to moglo dogoditi da zaluta.
Odlično se sjećala kako je provela dan i kako je, na kraju, dospjela na taj nepozanti trotoar.Dan je počeo time što je njen gospodar, stolar Luka Aleksandrič, navukao kapu na glavu, pod mišku uzeo nekakvu drvenu stvar zavijenu u crvenu maramu i viknuo:
- Kaštanka, hajdemo!
Novele