Njemački rječnik iz oblasti prehrambene tehnologije

Njemački rječnik iz oblasti prehrambene tehnologije

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Ovaj dvojezični rječnik namijenjen je svima koji se služe njemačkim jezikom struke iz područja prehrane i prehrambene tehnologije, a prvenstveno studentima veleučilišta i svima koji su zainteresirani za tu tematiku.
Rječnik sadrži više od 3500 temeljnih pojmova iz područja gastronomije, opće, anorganske i organske kemije, biokemije, mikrobiologije, mlijeka i mliječnih proizvoda, kave i kavovina, čokolade kao i ekologije i ekonomije.
Uz pojedine natuknice navedeni su i osnovni gramatički podaci, kao što su članovi za imenice te nastavci za genitiv i za množinu. Uz pojedine glagole navedeni su odgovarajući prijedlozi. Pored jakih glagola u zagradi se nalaze oblici u prezentu, preteritu i perfektu. Složeni djeljivi glagoli naznačeni su okomitom crtom. Ukoliko za neki pojam postoji sinonim, naveden je u zagradi a tako đer ga se može naći i zasebno na abecednom popisu. U obzir je uzeta i višeznačnost nekih riječi a primjeri uz pojedine natuknice omogućuju lakše razumijevanje i bolju primjenu u praksi.
Njemački rječnik iz oblasti prehrambene tehnologije