Njemački nije bauk

Njemački nije bauk

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Nemački nije bauk je projekat učenja nemačkog jezika, koji je nastao online, kao rezultat rada na blogu – abc.amarilisonline.com. Naravno, iskustvo u neposrednom radu sa polaznicima svih nivoa učenja nemačkog jezika je primarno. Ipak, nije isto predavati u učinonici i prenositi sadržaj putem online lekcija i saveta. Dovoljno godina je prošlo, iskustvo se prilično nagomilalo, korisnici bloga su aktivno učestvovali postavljajući pitanja, davali su svoje sugestije, komentarisali.
Njemački nije bauk