Naslijeđe Doboja i okoline

Naslijeđe Doboja i okoline

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Na ovom prostoru nisu vršena detaljna etnološka istraživanja ni materijalne ni duhovne kulture naroda ovog kraja iako je ovaj prostor prije agresije na međunarodno priznatu R BIH 1992‐1995. godine i po površini i po broju njegovog stanovništva činio značajan postotak bosanskohercegovačkog prostora i njegovog stanovništva. Prema popisu stanovništva Bosne i Hercegovine 1991. godine na prostoru opštine Doboj čija površina je iznosila 684 km2 u 73 naseljena mjesta živilo je ukupno 102549 stanovnika.1 Prema nacionalnom sastavu 1991. godine na prostoru opštine Doboj živilo je 41 164 Bošnjaka, 39820 Srba, 13 264 Hrvata, 2765 "Jugoslavena" i 2 536 ostalih i nepoznato.2 U gradskom naselju Doboj popisano je ukupno 27 948 stanovnika,a od toga 11 154 Bošnjaka, 8 011 Srba, 2 714 Hrvata, 4 365 "Jugoslavena" i 1 254 ostalih.
Naslijeđe Doboja i okoline