Najbolje sa naših planina

Najbolje sa naših planina

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Dvije duge, uglavnom pitome ali nerijetko i svojeglave i plahovite rijeke, ka Crnom moru nose otopljeni snijeg što i ljeti bjelasa na visokim vrhovima Komova, Bjelasice i Prokletija.Kažu, ako uspijete da sjedite kraj Tare i Lima neko vrijeme bez ijedne misli, bez ičega u sebi, čućete dio Velike priče o ljepoti. Ne zna se kada je ta priča nastala. Vjeruje se da toj priči kraja nema.
Kažu, takođe, da djelove Priče možete čuti i, ako to zaslužite, od mnogih izvora i potoka koji se sa preko dvije hiljade metara hučeći i mrmoljeći, probijajući se kroz stijene i krijući se u naborima guste četinarske i bukove šume, natapajući livade, napajujući ovce i goveda, ali i vukove i medvjede, umrežavaju i smiruju predajući se većim tokovima
Najbolje sa naših planina