Nadogradnja i popravka računara

Nadogradnja i popravka računara

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Istorija računara – pre personalnih računara. HronologijaIstorija personalnog računarstva.IBM personalni računar. Industrija PC-ja 18 godina kasnije
Nadogradnja i popravka računara