Nacrtna geometrija I DIO


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

vektorska grafika sadrži tačne geometrijske podatke, topologiju, koordinatne pozicije tačaka, veze između tačaka (za formiranje linija i putanja), boju i tako dalje. Vektorska grafika koristi jednostavne geometrijske oblike kao što su tačke, linije, krive i poligoni, a koji su opisani matematičkim jednačinama. Vektorska grafika se ne može pregledati pomoću nekog vanjskog programa (kao što je web browsernaprimjer), vektorsku grafiku prepoznaje program pomoću kojeg je ta grafika nastala iako je čest slučaj da različiti programi za vektorsku grafiku bez poteškoća mogu čitati druge formate. Zato se vektorska grafika pretvara u rastersku (.jpg, .bmp itd.).
Nacrtna geometrija I DIO