Montaža video materijala


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Sama riječ „montaža“ nije usko vezana uz neki određeni program koju služi za obradu video materijala, već je to postupak kojim video materijal sa kamere uvlačimo u kompjuter, pregledavamo te „režemo“ i slažemo u jednu smislenu cijelinu. Tehnički postupak nije vrlo složen, i premda postoje razni programu za video montažu, svi se temelje na istom principu.
Bitna stvar prilikom montaže je fokusirati se na kreativni dio, odnosno kako i na koji način posložiti sve snimke. Niti najbolji program nam neće pomoći da napravimo kvalitetan video, jer to je samo alat kojeg koristimo u cilju realizacijenaše ideje.
Sadržaj:
- Kreiranje projekta na računalu
- Učitavanje snimljenog materijala u računalo
- Pregledavanje i rezanje (grubi šnit) video materijala
- Precizno rezanje (fini šnit) video materijala
- Dodavanje tranzicija
- Dodavanje efekata
- Dodavanje grafičkih elemenata te izrada titlova
- Dodavanje glazbe i uređivanje zvučnih zapisa
- Exportiranje gotovog video uratka
- Authoring DVD-a (izrada menija)
Montaža video materijala