Moby Dick (Bijeli kit)

Moby Dick (Bijeli kit)

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Kao da ga i sad vidim pred sobom — blijedoga gimnazijskog suplenta: sve je na njemu i u njemu olinjalo — i kaput, i srce, i tijelo, i mozak. Uvijek je brisao prašinu sa svojih gramatika i leksikona, nekakvim čudnovatim rupcemšto kao za porugu bijaše ukrašenšarolikim zastavama svih poznatih narodana svijetu. Volio je čistiti prašinu sa svojih starih gramatika; možda ga je to u neku ruku podsjećalo na misaokako će se i sam u prah pretvoriti.
Kad uzmete druge poučavati kako se u našem jeziku izgovara riječ whale, pa u neznanju izostavite glas H, koji gotovo sam sobom daje toj riječi njezino značenje, vi onda kazujete nešto što nije istinito.
Moby Dick (Bijeli kit)