Rječnik pojmova o migracijama

Rječnik pojmova o migracijama

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Sve više se dolazi do spoznaje da su migracije pitanje koje traži globalni pristup i koordinirane odgovore. Države razgovaraju o migracijama ne samo na bilateralnoj nego i na regionalnoj osnovi, a u posljednje vrijeme i globalno. Da bi takva međunarodna suradnja bila uspješna, neophodan je razumljiv i svima zajednički jezik.
Ovaj rječnik pojmova treba poslužiti kao vodič kroz veliki broj termina i koncepata u oblasti migracija, uz želju da predstavlja i korisno sredstvo unapređenja takve međunarodne suradnje.
Rječnik pojmova o migracijama