Menadžment, vodstvo i organizacija u 21. stoljeću


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Tradicionalnia,reinventivni menadžment, agile-menadžment i menadžment 2.0. Svi ti modeli trebaju pokazati kako nije došao kraj menadžmentu, već da njegovu budućnost tek treba osmisliti.

Ključne riječi: menadžment, model menadžmenta, radikalni menadžment,reinventivni menadžment, agile-menadžment, menadžment 2.0
Menadžment, vodstvo i organizacija u 21. stoljeću