Menadžment ljudskih resursa


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

U savremenom, globalnom poslovnom okruženju, u kojem su tehnologije iinformacije svima dostupne, organizacije svoju konkurentsku prednost mogugraditi samo na jednom resursu - svojim zaposlenima, njihovim talentima,znanjima i motivaciji. Zaposleni su ne samo najvredniji, nego često i najskuplji organizacijski resurs, pa upravljanje njime mora biti dugoročno i strateški promišljeno

Strateško planiranje ljudskih resursa predstavlja nastojanje organizacije da,predviđajući buduće zahteve u području znanja, veština, stavova i ponašanja zaposlenih, a koji proizlaze iz poslovne strategije i promena u okruženju, planiranačine, vreme i sredstva za zadovoljenje budućih potreba. Svrha plana je osiguranje uslova za ostvarenje ciljeva organizacije, a uključuje predviđanje mogućih manjkova (ili viškova) radne snage, planiranje aktivnosti zapošljavanja, planiranjeobrazovnih aktivnosti, planiranje sukcesije.
Menadžment ljudskih resursa