Menadžment i organizacija


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Menadžment se definiše kaoproces upravljanjaodređenimposlovima, poduhvatima ili sistemima, radi efikasnijegpostizanja zajedničkih ciljeva.

Menadžment se definiše i kao posebnagrupa ljudičiji jeposao da upravljaju izvršavanjem poslova i zadataka kojeobavljaju drugi ljudi, radi efikasnijeg postizanja predviđenih,zajedničkih ciljeva.

Menadžment se definiše i kao posebnanaučna oblastkoja sebavi istraživanjem problema upravljanja određenimposlovima, poduhvatima i sistemima.
Menadžment i organizacija